Fakta Trivselregler, bra att tänka på

Det är viktigt att ha tydligt formulerade trivselregler - det är något att luta sig mot ifall näthatssituationer uppstår.

Bäst blir det om ni tillsammans tar fram era gemensamma trivselregler, så att det blir ett levande dokument, som alla känner sig representerade i och en del av.

Det är dock viktigt att vara medveten om att er grupp kanske inte är representativ för olika perspektiv och behov, vilket gör att ni kan behöva utvärdera och uppdatera era trivselregler med jämna mellanrum. Försök vara så inkluderande som möjligt utifrån alla diskrimineringsgrunderna och andra perspektiv på marginalisering.

Trivselregler på internet

Moderara era nätrum utifrån era tydligt formulerade trivselregler. Att ha trivselregler på plats är att kunna luta sig på och använda sig av dem i situationer där ni eller andra, i era nätrum går över gränsen. På så sätt är det också möjligt att hänvisa till trivselreglerna för att kunna utföra påföljder.

OBS, se till att alla som bryter mot era trivselregler får påföljder. Nättroll och övriga letar efter dåligt modererade kommentatorsfält.

Utgå från följande guider och exempel för hjälp och stöd i vad som kan vara med i era trivselregler på internet

Administrera sociala plattformar.

Värdegrund.

Workshop värdegrund.