Fakta Att komma igång, introduktion för organisationer

Näthat frodas där det finns brist på konsekvenser. Stark moderering, tydliga regler som efterlevs samt skarp markering mot alla former av kränkningar har positiv effekt och skapar ett mer inkluderande nätrum.

Organisationer behöver arbeta mot näthat

Audrey Lebioda från föreningen #jagärhär.

Vad är ett nätrum?

Ett nätrum kan vara allt ifrån en facebookgrupp till kommentarsfält på ett blogginlägg. Det kan vara i privat regi, ägas av ett företag eller drivas av en ideell organisation. Det viktiga är att komma ihåg att om ni har olika nätrum så behöver ni ta ansvar för dem.

Så här kan ni organisera er!

Skapa riktlinjer som passar både er organisation och själva nätrummet. Ta hjälp av er värdegrund i arbetet, på så sätt är det mer sannolikt att riktlinjerna känns naturliga och faktiskt kommer att följas.

Fundera över vad som är viktigt och vad just ni bör fokusera på 

 1. Vilka tidigare situationer har uppstått och hur borde de ha hanterats?
 2. Vilka åtgärder togs när situationen uppstod?
 3. Vad fungerade bra?
 4. Vad fungerade mindre bra?
 5. Vad vill du/ni åstadkomma med den plats på internet just du/ni har hand om?

Mer hjälp med att kartlägga er organisation hittar ni här:

Kartläggning genom hinderspaning

Kartläggning genom självskattning

Kartläggning med samtalsgrupper

Tips Såhär skapar du tillgänglig information för alla på internet

Ladda ner Myndigheten för Delaktighets checklista för hur man gör information tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning. På sida tre finns en checklista för webbplatser och e-tjänster.

Checklista tillgängligt information.

Se till att riktlinjerna för varje enskild kanal och mötesplats stämmer överens. Om ett nätrum tillåter allt, oavsett innehåll, och ett annan strikt förbjuder visst innehåll skapar det förvirring och underminerar era egna riktlinjer.

Vikten av aktivt ansvarstagande

Säkerställ att några har ett uttalat och aktivt ansvar för dessa nätrum, till exempel genom att skapa en modereringsgrupp. Det finns inga begränsade öppettider på internet, därför är det viktigt att någon kollar igenom att kommentarer och inlägg inte bryter mot era regler, med jämna mellanrum. Till exempel brukar en gång om dagen räcka.

Gör en riskkalkyl 

Självklart skall ni dela oavsett om det finns en risk att det kan generera näthat eller ej men det är bra och göra en riskkalkyl och vara förberedda.  Om ni tror att ett inlägg kommer generera en backlash så se till att modereringsgruppen är väl förberedd och kolla av era kanaler oftare. Stäng eventuellt av kommentatorsfältet om ni inte har möjlighet att aktivt moderera. Det kan också vara bra att tänka på att inte dela ett högriskinlägg på fredag eftermiddag när folk tar helg. Välj en dag när ni har tid och resurser för att ta ansvar på era kanaler.  

Tänk på att ingen klarar av att vara online dygnet runt, se därför till att ni är tillräckligt många för att täcka upp varandra. Ett schema underlättar ofta.

Rutiner vid extrema fall

Ha färdiga rutiner för hur ni ska agera även i ovanligt allvarliga fall. Vid extremfall kan det vara nödvändigt att polisanmäla näthatare. Vi uppmuntrar att ni skriver riktlinjer även för sådana situationer, då lagen gäller även på nätet.

Krisplan

Se till att besvara följande frågor:

 • Hur bedömer du/ni om ett lagbrott skett?
 • Vem tar kontakt med polisen?
 • Vem tar kontakt med den som drabbats?

Sexuella kränkningar.

Trakasserier.

Diskriminering.

Även de interna nätrummen behöver tas hand om!

Ibland kan personer inom ens eget team eller organisation näthata. Därför behövs det tydliga riktlinjer och rutiner kring vad som bör göras när en sådan situation uppstår.

Det är ofta extra känsligt och svårt att hantera just egna anställda eller aktivas övertramp. Om en situation uppstår mellan två parter i er egen organisation, fundera över hur ni ska hantera den konflikten. Det är viktigt att ha gjort ett sådant arbete innan situationer uppstår. Särskilt om man är en liten förening. Att kunna luta sig mot redan framtagna dokument och policys är en trygghet för att kunna stå upp mot personer som missköter sig, även när det är ens egna kompis. 

Samla alltid digitala bevis!

Spara bevis och dokumentation! Tänk på att ta skärmdumpar, där tid och datum syns, innan inlägg och meddelanden raderas. Skärmdumpar kan användas som bevis.

Det kan också vara bra att flera är närvarande som ser meddelanden och inlägg, då de kan kallas som vittnen i en eventuell rättegång.

Samla digitala bevis.

Saker att ha på plats för att motverka näthat på era plattformar

 • Skapa trivselregler för vad som inte är tillåtet att posta i ert nätrum. Stäm av dessa med de interna riktlinjer som finns.
 • Om det står i riktlinjerna att nätrummet inte tillåter sexism, ha då tydliga regler mot sexism. Till exempel om någon postar en opassande bild så kanske steg ett är att hänvisa till era riktlinjer och ge personen en varning (och ta bort bilden).
 • Var tydliga! Både inom er modereringsgrupp och utåt om vad som sker om någon bryter mot reglerna. Ibland kan ett varningssystem vara lämpligt. Då varnas personer som bryter mot reglerna 1-3 gånger. Efter sista varningen blir personen borttagen från nätrummet. För grövre regelbrott är det oftast bäst att gå direkt till andra åtgärder än varningar.
 • Gör era trivselregler lättillgängliga. Det ska vara lätt för era medlemmar att hitta dem och att förstå dem textmässigt. Var konkreta så att både era användare och ni själva förstår gränserna för vad som är okej och inte enligt reglerna. Blir de för luddiga blir de inte användbara! 
 • Trivselregler är de regler som de som modererar skall se till efterlevs. Det kan också vara bra att ha tagit fram modereringsriktlinjer, alltså riktlinjer eller tips för hur de av er som är med i modereringsgruppen skall göra bedömningar. Dessa kan också kommuniceras utåt, så att ni på tydligt sätt kan visa för era medlemmar hur ni tänker/gör när ni modererar. 
 • Ett annat bra tips som många grupper praktiserar, på till exempel Facebook, är att låta personer som ansöker om medlemskap besvara frågor om gruppen viktigaste värden samt godkänna att förhålla sig till gruppens regler. På så sätt vet ni att alla som går med i gruppen vet om era trivselregler.
 • Se till att reglerna tillämpas konsekvent och rättvist. För att alla ska kunna ta reglerna och modereringen på allvar måste det vara tydligt att alla behandlas lika vid regelbrott, oavsett relation till den eller de som ansvarar för nätrummet.

Förebyggande åtgärder.

Administrera sociala plattformar.

Checklista för sociala medier beredskap.