Fakta Olaga våldsskildring

Att framställa eller sprida vidare bilder av sexuellt och/eller grovt våld är brottsligt.

Olaga våldsskildring är ett brott som innebär att sprida bilder av sexuellt våld eller tvång eller att framställa sådana bilder i syfte att de senare ska spridas. Brottet kan också omfatta rörliga bilder av grovt våld mot människor eller djur. BrB 16 kap §10c

Den som gör sig skyldig till olaga våldsskildring kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även de ansvariga för tjänsten som tillhandahåller möjligheten att publicera och sprida brottsligt material kan bära ansvar enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det kan exempelvis vara ansvariga för sociala medier, hemsidor eller chattforum. Detta innebär att de är skyldiga att ha koll på och ta bort material som bryter mot bland annat lagen om olaga våldsskildring. 

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Ta bort bilder, filmer eller annan känslig information

Tips Om någon hotar att sprida privat material om dig - kontakta polis!

Det är olagligt att sprida privat material på dig mot din vilja. Det är ytterligare ett brott om personen använder ditt privata material för att få dig att göra saker mot din vilja.

Olaga integritetsbrott

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Tips Olaga våldsskildring, polisanmäl alltid!

Om du ser eller utsätts för den här typen av brott är det viktigt att du får hjälp och stöd. Här kan du få hjälp med hur du gör en polisanmälan.

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande, sök stöd och hjälp

Att bli utsatt för övergrepp är aldrig ditt fel, du kan aldrig ha sagt, antytt eller visat upp dig på ett sätt som ger en annan människa rätt att utsätta dig för övergrepp. Även om du känner eller är i en relation med personen som utsätter dig så är det fortfarande ett brott och du har rätt till skydd och hjälp.

Stöd och hjälp.

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Bra att tänka på för dig som utsätts:

Att utsättas för sexuellt våld och tvång är ett allvarligt brott och att det dessutom dokumenteras för att spridas är ytterligare kränkande och olagligt. Det är viktigt att du får hjälp att bearbeta det du utsatts för. Här har vi sammanställt en lista på organisationer dit du kan vända dig för stöd och hjälp. Hjälp att hitta vidare stöd

Källor:

BrB 16 kap §10c